Garantisedel för Incinolet

Serienumret består av fem siffror och finns instansat på baksidan av toaletten

Enligt den nya dataskyddsförordningen som började gälla i hela EU den 25 maj 2018 måste du samtycka till hur vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar detaljerad information via länken ovan.