När man behöver temporära bostäder snabbt. T ex vid lokala eller internationella räddningsinsatser är Emergency Hut ett modulhus som dels kan skickas i ett större antal i en container och monteras utan avancerade verktyg eller hjälpmedel.

Emergency Hut delar många av de unika fördelar som Ezy Hut husen erbjuder:
- Kräver minimalt eller inget grundarbete
- Monteras enkelt och mycket snabbt
- Kan monteras ned och flyttas vid behov
- Flera hus kan levereras med samma transport
- Hög brandsäkerhet
- Kräver mycket lite underhåll
- Tillvals-moduler för kök och hygienutrymmen

Tre, fyra personer kan sätta upp en Emergency Hut på några timmar och i de flesta fall helt utan markarbete då huset står på justerbarar ben. En annan fördel med att huset ej står direkt på marken är att isolering mot markköld och värme undviks till stora delar.

Med olika färger kan man sätta upp husen färgkodade med olika funktioner eller boenden.

Med lösningar som förbränningstoaletter≫ kan hygienutrymmen erbjudas utan att avlopp finns.

Emergency Hut kan skräddarsys efter behov med olika väggar tak, dörr och fönster.

Naturligtvis behöver det vara en katastrof eller räddningsinsats för att Emergency Hut skall komma till pass. Det kan också vara en bra lösning vid stambyte i fastigheter, större renoveringar med mera.

Kontakta oss för offert.

Placeholder Picture

Ramkonstruktion + ...

Placeholder Picture

...väggar och tak + några timmars jobb...

Placeholder Picture

= inflyttningsklart!

Kontakta oss≫≪Översikt produkter