Image
Mer information Ontech 9025≫Mer information Ontech 9040≫

Ontech 9025 / Ontech 9040

Ontech 9025: Larma och styr värmen i båt, husvagn och arbetsfordon.    

Ontech 9040: Stoppa Ontech-enheten i vägguttaget och plugga in apparatens kontakt så kan du fjärrstyra apparaten via SMS eller Internet.

Image
Defa Home≫

Defa Home

DEFA Home: Fjärrstyr värmen och el-utrustning (t. ex. varmavttenberedare, belysning med mera i upp till 6 olika zoner. Bygg enkelt ut med larmdetektorer och få larm vid inbrott.

Mycket attraktivt grässnitt för smartphone, surfplattor eller dator. 

Image
HeatLink GSM A22+4

HeatLink

Har du vanliga el-radiatorer (element) i stugan/huset kan du enkelt fjärrstyra värmen med detta system via SMS. Frostvakt, larm med trådlösa detektorer, med mera.

Image
Fjärrstyrning av el 3-fas≫

Lösningar för 3-fas

Produkter för fjärrstyrning av el och värme för 3fas (om du t. ex. har direktverkande el).

Här har vi lösningar från flera olika leverantörer:
- Hellmertz
- Defa
- Sikom