Luftrenare och avfuktare för
fräschare inomhusklimat 

Luftrenare
Hälsosammare miljö i stugan

Med en luftrenare i stugan försvinner skadliga partiklar från luften samtidigt som dålig lukt tas bort. 

En luftrenare är ett enkelt sätt att ta bort mögel, virus, bakterier och skadliga partiklar från luften. 

Filtermodeller: Luften sugs in i maskinen och passerar genom filter som plockar partiklar ner till virusstorlek. 
Jonisatorer: Maskinen tillverkar och släpper ut negativa joner som binder alla små partiklar i luften. Partiklarna fastnar på positivt laddade kollektorer på maskinen eller faller till golvet.
UV-ljus: Maskinens UV-lampa skapar en fotokatalysprocess som i sin tur håller luften ren från föroreningar. Väldigt effektiv metod mot lukter.

Har ni poolrum eller behöver avfuktare har vi ett brett sortiment.