Förbränningstoalett
Reservdelar och service

När du behöver reservdelar eller service 

Både Cinderella och Incinolet är mycket driftsäkra produkter av hög kvalitet men det kan det hända att något går sönder eller att man vill ha en förebyggande service / genomgång av förbränningstoaletten. Om det är något som inte fungerar som det skall är det en hel del problem man själv kan åtgärda, se felsökning per modell:

- Cinderella Classic ≫
- Cinderella Comfort Display
- Cinderella GAS
- Incinolet TR 

Behöver ni kontakta service se nedan:

1.

Kontakta den återförsäljare där ni köpt toaletten 

Kontakta återförsäljaren där ni köpt produkten. Saknar återförsäljaren auktorisering och serviceställen kan vi ofta hjälpa er ändå men vi har en policy där vi, om det är mycket jobb, måste vi prioritera egna kunder som köpt produkten av oss på Svensk stugservice.

2.

Garanti?

Under garantitiden - Cinderella 3 år, Incinolet* 5 år (*slitdelar som t. ex. innerskål undantagna) täcker garantin arbete och delar förutsatt att problemen inte beror på felaktig hantering eller installation.

Inlämnings-service är standard men mot ersättning för resa och tid kan man få pris på vad det kostar att få produkten servad på plats (inom visst avstånd från våra serviceställen). 

3.

Efter Garanti?

Som punkt 3 men kostnad för arbete och reservdelar tillkommer.

4.

Laga själv?

Vill ni köpa reservdelar och reparera själv - kontakta oss för pris och rådgivning.